Onze schooltijden dit jaar

Vakanties, extra vrije dagen en studiedagen

Wij hanteren een continurooster wat betekent dat alle kinderen samen op school eten tussen de middag. De data van vakanties, extra vrije dagen en studiedagen worden voor het begin van het schooljaar met u gedeeld in onze Nieuwsflits en in onze schoolgids opgenomen.

Onze schooltijden

 • Maandag, dinsdag en donderdag: 8.30-14.30 uur.
 • Woensdag: 8.30-12.30 uur.
 • Vrijdag: groep 1 t/m 4: 8.30- uur-12.30 uur & groep 5 t/m 8: 8.30-14.30 uur.

Vakanties

 • Herfstvakantie: 22 t/m 30 oktober 2022
 • Kerstvakantie: 24 december t/m 8 januari 2023
 • Voorjaarsvakantie: 25 februari t/m 5 maart 2023
 • Goede vrijdag: 7 april 2023
 • 2e Paasdag: 10 april 2023
 • Meivakantie: 24 april t/m 7 mei 2023
 • Hemelvaart: 18 en 19 mei 2023
 • 2e Pinksterdag: 29 mei 2023
 • Zomervakantie: 8 juli t/m 20 augustus 2023

De studiedagen voor groep 1 t/m 8 zijn:

Studiedagen 2022-2023 (alle leerlingen vrij):

Woensdag 19 oktober 2022

Dinsdagmiddag 22 november 2022

Maandag 13 maart 2023

Vrijdag na avondvierdaagse 2023 (deze datum wordt nog bekend gemaakt).

Wij maken u graag wegwijs op de school of maken kennis tijdens een gesprek.

Ik wil kennis maken