Onze schooltijden dit jaar

Vakanties, extra vrije dagen en studiedagen

Wij hanteren een continurooster wat betekent dat alle kinderen samen op school eten tussen de middag. De data van vakanties, extra vrije dagen en studiedagen worden voor het begin van het schooljaar met u gedeeld in onze Nieuwsflits en in onze schoolgids opgenomen.

Onze schooltijden

 • Maandag, dinsdag en donderdag: 8.30-14.30 uur.
 • Woensdag: 8.30-12.30 uur.
 • Vrijdag: groep 1 t/m 4: 8.30- uur-12.30 uur & groep 5 t/m 8: 8.30-14.30 uur.

Vakanties

 • Herfstvakantie: 18-10-2021 t/m 22-10-2021
 • Kerstvakantie: 27-12-2021 t/m 07-01-2022
 • Voorjaarsvakantie: 28-02-2022 t/m 04-03-2022
 • Goede vrijdag: 15-04-2022
 • 2e Paasdag: 18-04-2022
 • Meivakantie: 25-04-2022 t/m 06-05-2022
 • Hemelvaart: 26-05-2022 en 27-05-2022
 • 2e Pinksterdag: 06-06-2022
 • Zomervakantie: 11-07-2022 t/m 19-08-2022

Extra vrije dagen/uren groep 1 t/m 8

De studiedagen voor groep 1 t/m 8 zijn:

 • Maandag 7 maart 2022 zijn de leerlingen de hele dag vrij.
 • Vrijdag 17 juni 2022 zijn de leerlingen de hele dag vrij.
 • Vrijdag 8 juli 2022 staat vrijgeroosterd (calamiteitendag). Indien we deze dag niet hoeven in te zetten gedurende het schooljaar, zijn alle leerlingen vrij.

Wij maken u graag wegwijs op de school of maken kennis tijdens een gesprek.

Ik wil kennis maken