Onze schooltijden dit jaar

Vakanties, extra vrije dagen en studiedagen

Wij hanteren een continurooster wat betekent dat alle kinderen samen op school eten tussen de middag. De data van vakanties, extra vrije dagen en studiedagen worden voor het begin van het schooljaar met u gedeeld in onze Nieuwsflits en in onze schoolgids opgenomen.

Onze schooltijden

 • Maandag, dinsdag en donderdag: 8.30-14.30 uur.
 • Woensdag: 8.30-12.30 uur.
 • Vrijdag: groep 1 t/m 4: 8.30- uur-12.30 uur & groep 5 t/m 8: 8.30-14.30 uur.

Vakanties

 • Herfstvakantie: 16 tot 20 oktober 2023
 • Kerstvakantie: 25 december 2023 tot 5 januari 2024
 • Voorjaarsvakantie: 19 t/m 23 februari 2024
 • Goede vrijdag: 29 maart 2024
 • 2e Paasdag: 1 april 2024
 • Meivakantie: 29 april tot 10 mei 2024 (inclusief Koningsdag, Bevrijdingsdag en Hemelvaart)
 • Hemelvaart: 9 mei 2024
 • 2e Pinksterdag: 20 mei 2024
 • Zomervakantie: 15 juli tot 23 augustus 2024

De studiedagen voor groep 1 t/m 8 zijn:

Studiedagen 2023-2024 (alle leerlingen vrij):

Dinsdagmiddag 7 november 2023

Woensdag 6 december 2023

Maandag 11 maart 2024

Vrijdag 14 juni 2024

Wij maken u graag wegwijs op de school of maken kennis tijdens een gesprek.

Ik wil kennis maken