Een veilig pedagogisch klimaat

In onderwijs elkaar stimuleren om vernieuwend en creatief te werken.

Op Het Baken zorgen wij voor een veilig pedagogisch klimaat. In ons onderwijs stimuleren wij elkaar om vernieuwend en creatief te werken. Daarbij streven wij naar een goede balans tussen autonomie en verantwoordelijkheid voor iedereen. In ons team kan eenieder zichzelf zijn in een fijne werksfeer. Wij vinden het belangrijk om te sparren, zodat wij kunnen leren van elkaar. Wij geven elkaar de ruimte voor nieuwe ontwikkelingen en nemen de succesvolle van elkaar over. In onze communicatie geven en ontvangen wij feedback. Wij luisteren en zijn geïnteresseerd in elkaar. Er is een duidelijke en eenduidige communicatie, intern en extern

Professionele leergemeenschap

Wij streven naar een positief werkklimaat, waarbij de doorgaande lijn geborgd is. We vormen met elkaar een professionele leergemeenschap. In een organisatie waar men een professionele cultuur nastreeft is men gericht op:

  • kwaliteit en verbetering van de resultaten. Daartoe worden de kwaliteiten van individuele medewerkers erkend, benoemd en benut. In een professionele cultuur word je aangesproken op je kwaliteiten en neem je besluiten op basis van kwaliteit.
  • samenwerking en er wordt geëxperimenteerd en geleerd.
  • het nemen van verantwoordelijkheid voor de resultaten van eigen werk.

Visie op onderwijs

Bij ons op school zien we elk kind als een individu met eigen talenten. We creëren een leeromgeving, waarin het kind zich prettig, veilig en gewaardeerd voelt. We begeleiden kinderen zodanig, dat ze zich kunnen ontplooien naar hun individuele mogelijkheden.
Daarbij gaan we uit van een positieve benadering, de mogelijkheden en de kansen die ieder kind heeft, maar we houden ook rekening met hun beperkingen en onmogelijkheden.

Visie op identiteit

Het Baken is een Christelijke school. Wij willen leven en werken vanuit ons geloof in God en Jezus Christus. Wij gaan uit van de normen en waarden, die ontleend zijn aan de Bijbel. We maken de leerlingen vertrouwd met de inhoud van de Bijbel en vertalen deze naar de tijd waarin wij leven.
Vanuit onze liefde voor God willen wij een bijdrage leveren aan de geestelijke vorming van de kinderen. We werken in de groepen 1 t/m 4 met de godsdienstmethode Kind op Maandag. In de groepen 5 t/m 8 wordt gebruik gemaakt van Trefwoord. Daarnaast vieren wij de Christelijke feesten.
Wij staan open voor gezinnen met een andere geloofsovertuiging. Van ouders en kinderen wordt verwacht dat zij de Christelijke identiteit respecteren en deelnemen aan de door ons georganiseerde vieringen.

Visie op zorg

Daar waar we te maken krijgen met leerlingen met speciale onderwijsbehoeften vinden wij het belangrijk om samen met ouders, collega’s en andere directbetrokkenen de problemen te kunnen bespreken. Samen zoeken we naar oplossingen, zodat we het kind met specifieke leer- en ontwikkelingsbehoefte zo goed mogelijk kunnen begeleiden.

Wij maken u graag wegwijs op de school of maken kennis tijdens een gesprek.

Ik wil kennis maken