Aanmeldformulier CBS Het Baken

Download het aanmeldformulier. U kunt het uitprinten, invullen en op school inleveren.

Download

Downloads

Veiligheidsplan

Veiligheidsplan

Download

Schoolgids

Schoolgids

Download

Aanvraag verlof formulier

Aanvraag verlof formulier

Download

Meldcode Kindermishandeling en/of Huiselijk geweld

Meldcode Kindermishandeling en/of Huiselijk geweld

Download

Doublure en Kleuterverlengings-protocol 2019

Doublure en Kleuterverlengingsprotocol 2019

Download

Schoolondersteunings-profiel

Ons schoolondersteuningsprofiel

Download

Jaarverslag

Ons Jaarverslag

Download

Protocol bij echtscheiding en verbroken relatie

Download

Jaarplan

Ons jaarplan

Download

Kleuterkrant

Onze Kleuterkrant vol informatie over ons kleuteronderwijs

Download