Downloads

Veiligheidsplan

Veiligheidsplan

Download

Schoolgids

Schoolgids

Download

Aanvraag verlof formulier

Aanvraag verlof formulier

Download

Meldcode Kindermishandeling en/of Huiselijk geweld

Meldcode Kindermishandeling en/of Huiselijk geweld

Download

Doublure en Kleuterverlengings-protocol 2019

Doublure en Kleuterverlengingsprotocol 2019

Download

Schoolondersteunings-profiel

Ons schoolondersteuningsprofiel

Download

Jaarverslag

Ons Jaarverslag

Download

Protocol bij echtscheiding en verbroken relatie

Download

Jaarplan

Ons jaarplan

Download

Kleuterkrant

Onze Kleuterkrant vol informatie over ons kleuteronderwijs

Download

Aanmeldformulier CBS Het Baken

Download het aanmeldformulier. U kunt het uitprinten, invullen en op school inleveren.

Download