Over Het Baken

Gelegen in Stadsweiden!

Het Baken is een sfeervolle Christelijke school in de wijk Stadsweiden in Harderwijk. Onze slogan luidt Het Baken: DE school waar je meetelt! Dit houdt in dat wij uw kind de begeleiding en aandacht geven die het verdient. Door sterk klassenmanagement kunnen we zoveel mogelijk instructie op niveau van de leerling bieden. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen leren plannen en verantwoordelijk zijn voor hun eigen leerproces. Door het voeren van kindgesprekken proberen we onze leerlingen nauw bij hun eigen ontwikkeling te betrekken. Zo bieden wij maximale zorg en aandacht voor ieder kind. Daarnaast vinden we het belangrijk dat iedere leerling stevig in zijn/haar schoenen staat. Door het geven van de Kanjertraining in alle groepen besteden we ruime aandacht aan de sociaal emotionele vaardigheden.

Met ‘wij’ bedoelen we: het team van Het Baken. Wij zijn enthousiast over onze school en over onze manier van werken. Daarin is een zekere rust en orde zichtbaar en merkbaar. Wij proberen ieder kind de aandacht en begeleiding te bieden, die hij of zij nodig heeft. Uw kind kan zich bij ons volop ontwikkelen.

Onze speerpunten

Daarom het Baken.

  • Een enthousiast en betrokken team van deskundige leerkrachten
  • Een sfeervolle en veilige school
  • Spelend leren in de onderbouw en onderzoekend leren in de bovenbouw
  • Effectieve leertijd door sterk klassenmanagement en structuur
  • Sociale vaardigheidstrainingen (Kanjerlessen) in alle groepen

Hoe kunnen we je helpen?

Missie & visie

Lees meer

Schooltijden

Lees meer

Overblijfregeling

Lees meer

Passend onderwijs

Lees meer

Anti-pestprotocol

Lees meer

Kanjertraining

Lees meer

Zending

Lees meer

Leerlingraad

Lees meer

Jaarplannen

Lees meer

Ons team

Lees meer

Belangrijke informatie

Lees meer

Wij maken u graag wegwijs op de school of maken kennis tijdens een gesprek.

Ik wil kennis maken