U bevindt zich hier: Ouders » Ouderraad

De ouderraad

De ouderraad helpt de leerkrachten van Het Baken bij het organiseren en uitvoeren van allerlei activiteiten, zowel binnen als buiten school. Denk aan het sinterklaasfeest, het kerstfeest, de cito-lunch, de paasviering en paasmaaltijd, het korfbaltoernooi en de avondvierdaagse. De ouderraad ondersteunt ook bij activiteiten die de leerkrachten zelf organiseren, zoals de schoolreisjes. Voor het organiseren van al deze activiteiten zijn binnen de ouderraad commissies actief. Deze commissies organiseren een bepaalde activiteit en bereiden deze ook voor. Het kan voorkomen dat de ouderraad een beroep doet op u om wat meer hulp te hebben bij bepaalde activiteiten.

Gekozen door ouders

De leden van de ouderraad worden gekozen door de ouders. De leden moeten de grondslag en doelstelling van de Stichting Voor Christelijk Onderwijs (VCO) Harderwijk kunnen respecteren.
Eens in de zes weken vergadert de ouderraad op school. Van de vergaderingen worden notulen gemaakt. U kunt deze notulen op aanvraag inzien bij de voorzittter van de ouderraad: Henriëtte Gerlofsma. Haar emailadres is: hdevries96@gmail.com.

De ouderraad van 2019-2020 bestaat uit: Henriëtte Gerlofsma (voorzitter), Elyne de Bock (penningmeester), Jacqueline de Bruin, Judith Cranenburgh, Nazli van Ee en Marinka Elsbeek. Namens het team schuiven juf Willemijn Martin en juf Marieke Cornelissen aan.