U bevindt zich hier: Ouders » Ouderraad

De ouderraad

De ouderraad helpt de leerkrachten van Het Baken bij het organiseren en uitvoeren van allerlei activiteiten, zowel binnen als buiten school. Denk aan het sinterklaasfeest, het kerstfeest, de winter- en/of lentefair, de cito-lunch, de paasviering en paasmaaltijd, meerdere sporttoernooien, het korfbaltoernooi en de avondvierdaagse. De ouderraad ondersteunt ook bij activiteiten die de leerkrachten zelf organiseren, zoals de schoolreisjes. Voor het organiseren van al deze activiteiten zijn binnen de ouderraad commissies actief. Deze commissies organiseren een bepaalde activiteit en bereiden deze ook voor. Het kan voorkomen dat de ouderraad een beroep doet op u om wat meer hulp te hebben bij bepaalde activiteiten. Zij benadert u hiervoor ruim van te voren.

Gekozen door ouders

De leden van de ouderraad worden gekozen door de ouders. De leden moeten de grondslag en doelstelling van de Stichting Voor Christelijk Onderwijs (VCO) Harderwijk kunnen respecteren.
Eens in de zes weken vergadert de ouderraad op school. Soms is het noodzakelijk om vaker bijeen te komen. Van de vergaderingen worden notulen gemaakt. U kunt deze notulen op aanvraag inzien bij de voorzitster van de ouderraad: Henriette Gerlofsma. Haar emailadres is: Henriette Jacobs (h-jacobs@hotmail.com)

De ouderraad van 2018-2019 bestaat uit: Henriette Gerlofsma (voorzitster) Mieke Franken (secretaris), elyne de Bock, Jacqueline de Bruin, Judith Cranenburgh, Nazli van Ee en Marinka Elsbeek.  Leoni Enklaar is penningmeester maar geen lid van de ouderraad. Anita Kampen zit namens de directie en het team bij de ouderraadsvergaderingen.

 

        Klik hier voor het ouderraadsregelement