Kinderopvang en BSO

Een fijne samenwerking

Het Baken heeft goed contact met diverse opvangorganisaties. Wij gaan voor een goede start, voor een vertrouwde basis en voor blije kinderen. In onze school zit peuterspeelzaal Het Rommelpotje. Wij werken nauw met hen samen. Met de kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen is er een warme overdracht over de ontwikkeling van uw kind.

Onze leerlingen gaan naar diverse BSO’s in Harderwijk. Prokino, Doomijn, Kleine Ikke en Violinde. Ouders regelen zelf de contracten met de BSO.

GA! op onze school

“Op onze school is het team GA! Harderwijk actief. Voor GA! Harderwijk is het van groot belang dat kinderen vanaf jonge leeftijd gemotiveerd worden om plezier te hebben in sport en bewegen. De belangrijkste redenen hiervoor zijn dat sport en bewegen een positieve invloed heeft op de fysieke-, cognitieve- en sociaal-emotionele ontwikkeling en de gezondheid van het kind. Het team van GA! verzorgt de lessen bewegingsonderwijs en het naschoolse aanbod voor onze leerlingen.”

Brede School
“Onze school is ook onderdeel van de Brede School. Dit is een samenwerking tussen verschillende scholen en organisaties in de wijk. Met als doel: vergroten van de ontwikkelingskansen voor álle kinderen. In Harderwijk hebben we zes brede scholen zodat alle kinderen in de gemeente Harderwijk mee kunnen doen! Bij een Brede School kan je toch al gauw denken aan zo’n 10 tot 15 naschoolse activiteiten per week! Voorbeelden van deze activiteiten zijn: dansen, extra gym, buiten spelen, schilderen, muziek maken, programmeren en zo kan de lijst nog veel verder doorgaan.”

Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst
“GA! zet zich naast het bewegen ook in voor het bevorderen van een gezonde leefstijl. Zo hebben we ook aandacht voor gezonde voeding, water drinken en goed slapen. Bij alle activiteiten is er aandacht voor een gezonde leeftijd en zo wordt er gewerkt aan een gezonde jeugd in een gezonde omgeving. We werken met publieke en private partijen, zoals scholen, sportclubs en zorgpartijen
samen. Die samenwerking leidt tot betere sport-, beweeg- en speelfaciliteiten en voor meer aandacht voor voeding en beweging. Want gezond eten en drinken, dagelijks bewegen en voldoende slaap moet de gewoonste zaak van de wereld zijn! “

Meer informatie
“De kinderen en de ouders worden regelmatig op de hoogte gebracht van de activiteiten via de nieuwsbrief en Parro ouderapp van onze school. Of kijk op de website http://www.gaharderwijk.nl

Wij maken u graag wegwijs op de school of maken kennis tijdens een gesprek.

Ik wil kennis maken