U bevindt zich hier: Het Baken » Jaarplannen

Een nieuw schooljaar met nieuwe plannen...

Voor de zomervakantie beslist het Bakenteam met welke plannen zij het volgende cursusjaar aan de slag gaan. De onderwerpen zijn soms aangedragen in gesprekken met ouders en/of leerlingen, komen uit de uitslagen van ouderenquêtes of tevredenheidsonderzoeken. Het Bakenteam wil graag behouden wat goed gaat maar focust zich tevens op verbeterpunten. Daarom is en blijft feedback van uw kant zeer waardevol! SAMEN maken we onderwijs!

Het afgelopen jaar hebben we onderzocht of het haalbaar is om Engelse lessen in alle groepen aan te bieden en welke methode daar het meest geschikt voor zou zijn. We hebben besloten om met de methode “Join In” te gaan werken. Het komende jaar gaan we hier mee aan de slag. We zullen de gegeven lessen steeds evalueren en samen bekijken op welke wijze we de lessen nog beter kunnen laten aansluiten bij onze leerlingen.

Vorig jaar zijn we gestart met het verbetertraject rond begrijpend lezen/luisteren. We worden hierin begeleid door Expertis uit Amersfoort. We proberen om onze leerlingen kritisch na te laten denken over wat zij gelezen/gehoord hebben. De leerkrachten worden getraind om zoveel mogelijk uit de kinderen te halen en om ze veel meer samen te laten werken. Dit schooljaar gaan we op de ingeslagen weg verder en proberen we onze kwaliteiten op dit gebied nog verder uit te bouwen.

Daarnaast gaan we starten met een werkgroep die gaat onderzoeken op welke wijze we onze zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis en natuur) kunnen doceren. De leerlingen geven momenteel aan dat ze de vakken “saai” vinden. Ze willen niet alleen meer leren uit boeken. Wij vinden het een uitdaging om aan de slag te gaan met dit onderwerp! We willen onze kinderen meer betrekken bij het onderwijs en hen nog beter toerusten op hun toekomst door meer vaardigheden aan te bieden. In de komende maanden houden we u op de hoogte van alle ontwikkelingen!